(حضرت مهدى (عليه السلام) در احاديث قدسى) 2
 

 
خداوند فرمود:

«اى پيامبر! بوسيله تو و پيشوايان از نسل تو بر بندگان خويش رحمت مى آورم،

 و به وسيله قائم از بين شما، زمين خود را با تسبيح و تقديس و تهليل و تكبير و بزرگداشت مقام الوهيّت، آباد مى سازم.


و به وجود او زمين را از دشمنانم پاك مى كنم و آن را ميراث اولياى خويش قرار مى دهم،

 و به وسيله او كلمه توحيد را تعالى بخشيده، كلمه كافران را به سقوط مى كشانم،

و به دست او و با علم خود سرزمين ها و دل بندگانم را حياتى تازه مى بخشم

و گنج ها و ذخيره هاى پنهان را به مشيت خود برايش آشكار مى سازم.


و با اراده خود او را بر نهانى‌ها و مكنونات قلبى ديگران آگاه مى گردانم

و با فرشتگان خود او را يارى مى رسانم تا در اجراى فرمان من و تبليغ دين من مددكار او باشند.

 او به حقيقت ولىّ من است و به راستى هدايتگر بندگان من مى باشد.»

(بحارالانوار ج 51 ص 66.)

دوشنبه 17/2/1386 - 11:49
پسندیدم 0
UserName