از سعدي شاعر تا سعدي فيزيكدان
توسط : یاكریم
  گلستان در سال 1634 به زبان فرانسه، در 1651 به لاتيني، در 1654 به آلماني و در 1774 به انگليسي چاپ شد. بوستان نخستين‌بار در 1688 به هلندي ترجمه شد. به اين ترتيب، در سال‌هاي پاياني سده‌ي هفدهم ميلادي، سعدي در اروپاي غربي بسيار شناخته شده و پرآوازه بود. علاوه بر اين ترجمه‌ها، نفوذ سعدي بر بسياري از نويسندگان غربي محسوس است كه نخستين آن‌ها لافونتن و بزرگ‌ترينشان ولتر و گوته بودند. براي نشان دادن نفوذ سعدي در پايان سده‌ي هجدهم، مي‌تـوان يادآور شد كه سعدي كارنو(Sadi Carnot)، فيزيكدان فرانسوي و بنيان‌گذار ترموديناميك، به نام او ناميده شده است.

منبع:

سارتن، جورج. مقدمه بر تاريخ علم. غلامحسين صدري افشار.علمي و فرهنگي، 1383

دوشنبه 17/2/1386 - 11:41
پسندیدم 0
UserName