افزايش مقدار خوشبوكننده‌هاي مصنوعي در شير مادران
توسط : یاكریم
پيدا شدن مقدار ثبت شده‌اي از خوشبوكننده‌هاي مصنوعي در شير مادران آمريكايي باعث نگراني شده است.

  كرونتاكالام كانان از بخش سلامت دانشگاه نيويورك و همكارانش مقدار ثبت شده‌اي از مشك‌هاي مصنوعي را در شير 39 زن آمريكايي پيدا كرده‌اند كه پنج برابر مقداري است كه يك دهه پيش در شير مادران اروپايي پيدا شده بود.

  از آن جا كه مشك‌ها در بافت‌هاي انساني انباشته نمي‌شوند، دليل اصلي افزايش مقدار آن‌ها را در شير مادران مي‌توان افزايش قرارگيري مادران در معرض چنين موادي دانست. بررسي‌هاي ديگر نشان داده است كه اين مواد در خاك، آب، حيات وحش و چربي انسان نيز افزايش يافته‌اند.

  چيز زيادي درباره‌ي خطر اين خوشبوكننده‌ها، كه نام درست‌تر آن‌ها مشك‌هاي چندحلقه‌اي(پلي‌سيكليك) است، براي تندرستي انسان نمي‌دانيم. خشبوكننده‌هاي قديمي‌تري به نام مشك‌هاي نيترو باعث سرطان در جانوران مي‌شوند و نشانه‌هايي وجود دارد كه مشك‌هاي چندحلقه‌اي ممكن است باعث مشكلاتي در توليد مثل و رشد و نمو شوند.

  منبع:

  Concerns over synthetic fragrances in breast milk, NewScientist.com, 09:00 29 April 2007

دوشنبه 17/2/1386 - 11:34
پسندیدم 0
UserName