خصوصيات يهود در قرآن
 

                               ربا خواري و رشوه دادن

ربا خواري عملي است كه اختصاصاً به يهوديان منتسب است كه خود آنها  معرف اين امر هستند ربا نسبت به غير يهودي را  عمل حرامي نمي دانند . و ده فرمان حضرت موسي ( عليه السلام ) را تنها مختص يهوديان دانسته و ساير اقوام و ملل را از آن جدا مي نمايند ( نظام بانكداري كنوني ريشه در تفكرات يهودي مباني اقتصادي يهودي دارد كه ربا نيز در آن وارد شده است . ) و مي گويند هر عمل زشتي نسبت به هم کيش خود نادرست است و در مورد سايرين رواست . با توجه به اينكه در اسلام و مسيحيت كاتوليك اين امر ؛ امر قبيحي بود . با ظهور پروتستانيزم در قرن 16 كه دين را رابطه اي شخصي تعريف مي كند و نادرستي عمل ربا و بسياري از قواعد الهي را رد مي کند.يهوديان بسياري به اين امر مسلك وارد شدند و از آن استقبال كردند .

ماكس وِبِر در كتاب پروتستانيزم و مناسبت هاي اقتصادي به نقش پروتستان در اقتصاد مي پردازد حال آنكه ورنر سُمبارت نويسنده  يهودي آلماني در سال 1911 در جواب ماكس وبر در كتاب يهوديان و حيات اقتصادي مدرن؛ در مورد اقتصاد يهوديان و ربا خواري بسيار فني بحث مي كند و توضيح مي دهد كه ربا خواري 2 تا 3 هزار سال از تخصص يهوديان بوده است و عنوان مي كند كه پروتستاني كه ماكس وبر آن را بيان مي كند در حقيقت ريشه در يهود و تفكر يهودي دارد و مي گويد ربا خواري يك تفكر و انديشه كاملاً يهودي است ( كه حميد عنايت در كتاب سوسياليزم و انقلاب مصر به ورنر سُمبارت اشاره مي كند و دكتر عبدالله شهبازي نيز در مجموعه 5 جلدي زرسالاران يهودي و پارسي يك كتاب را كامل به بحث در مورد اقتصاد يهوديان و جايگاه ربا در آن مي پردازد . )

در سند ديگري در كتاب تاريخ يهود در ايران نوشته حبيب لوي ( صهيونيست يهودي الاصل ايراني ) رشوه دادن يهوديان را بيان مي كند كه يهوديان براي رسيدن به اهداف خود در ايران از اين ضابطه و قاعده استفاده مي كردند و ابايي از بيان اين موضوع ندارد و همچنين در كتاب « تاريخ قوم من» تاليف «آبا اِبان» مسئله رشوه دادن را در چند جام طرح مي كند كه اين كتاب نيز متعلق به خود يهوديان است .

دوشنبه 17/2/1386 - 11:26
پسندیدم 0
UserName