ميزان طلاي موجود در آب
توسط : یاكریم

*آيا مي دانستيد كه آب داراي طلا است ، اين مقدار در حدود چهار گرم در هر ميليون تن آب است.


دوشنبه 17/2/1386 - 11:7
پسندیدم 0
UserName