حسرت <
توسط : morteza_1362

در حسرت چشم تو

دل ماه شکست

چشمان هزار غنچه

در راه شکست

تو رفتی و بعد تو

دلم مثل بلور

افتاد ز برج شوق و نا گاه  شکست

دوشنبه 17/2/1386 - 10:21
پسندیدم 0
UserName