و عشق یعنی (شاید بهترین مطلب من)
توسط : morteza_1362

عشق یعنی حسرتی دریک نگاه عشق

عشق یعنی غربتی بی انتها عشق

عشق یعنی فرصت اما کوتاه عشق

عشق یعنی مرگ اما بی صدا عشق

دوشنبه 17/2/1386 - 10:8
پسندیدم 0
UserName