لذت مطالعه کودک بمناسبت هفته كتاب

چند راهکار

 

تمرين خواندن

 

توانايي خواندن در سنين پايين هميشه لزوماً به معناي کار خوب و موفقي نيست. والدين مي توانند در آموزش خواندن به کودکانشان بسيار مثمر ثمر باشند ولي نبايد از نظر دور داشت که اگر کودک آمادگي نداشته باشد، فشار وارد آوردن بر او مي تواند نتايج منفي به بار آورد .

 

تحقيقات نشان داده است که عده اي از کودکاني که والدين مضطرب و نگرانشان آنان را خيلي زود وادار به يادگيري خواندن کرده بودند، ديگر حتي نمي توانستند کلمه اي در مورد کتاب و مطالعه بشنوند.

 

اغلب کودکان وقتي در خود احساس آمادگي کنند، خواندن را ياد مي گيرند. براي برخي از آنان اين امر در سنين چهار يا پنج سالگي رخ مي دهد و براي برخي ديگر در هفت سالگي .

دوشنبه 17/2/1386 - 10:6
پسندیدم 0
UserName