ایمانت را محکم کن با ....
توسط : paiesan
 

اگر خواهي که ايمانت محکم باشد....راضي و خشنود باش به آنچه درباره ات مقدر شده،چه به زيانت و چه به سودت و به هيچ کس جز خداي سبحان اميد نداشته باش.چشم به راه مقدرات الهي باش!

دوشنبه 17/2/1386 - 9:56
پسندیدم 0
UserName