انتظار
توسط : aghdamtehran

چه جمعه ها كه يك به يك غروب شد نيامدي

چه بغضها كه در گلو رسوب شد نيامدي

خليل آتشين سخن، تبر به دوش بت شكن

خداي ما دوباره سنگ و چوب شد نيامدي

براي ما كه خسته ايم و دلشكسته ايم نه

ولي براي عده اي چه خوب شد نيامدي

تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام

دوباره صبح، ظهر، نه غروب شد ، نيامدي!

دوشنبه 17/2/1386 - 8:35
پسندیدم 0
UserName