شکست بخور!
توسط : tanhai_tom

 به نام خداوند

سلام

تلاش کردن و شکست خوردن، بهتر از کاری انجام ندادن و موفق نشدن

است. شروع کردن نیمی از موفقیت است

دوشنبه 17/2/1386 - 7:23
پسندیدم 0
UserName