ما انسان هستیم!!
توسط : tanhai_tom

  به نام خدا

سلام

گاه و بیگاه برای خود خاطر نشان کنید که ما انسان هستیم و مانند تمام انسان­­های دیگر ممکن است کارهای احمقانه از ما سر بزند اگر توقع شما بی­عیب و نقص بودن است به این سیاره تعلق ندارید
دوشنبه 17/2/1386 - 7:17
پسندیدم 0
UserName