لطیفهای خنده دار
توسط : saramad568
  1. ديوانه اولي: ببينم، مگه تو كري كه جواب سلام منو نمي‌دي؟! ديوانه دومي: نه اون احمد داداشمه كه كره، من لالم!
  2. اولي :داري كجا ميري دومي:دارم ميرم خريد اولي :پس چرا با عموت ميري دومي:چون رو شيشه فروشگاه نوشته بود خريد براي عموم آزاد است
  3.  رئيس: خجالت نمي‌كشي تو اداره داري جدول حل مي‌كني؟ كارمند: چكار كنيم قربان، اين سروصداي ماشينها كه نمي‌ذاره آدم بخوابه!
  4.  
  5.  
دوشنبه 17/2/1386 - 3:33
پسندیدم 0
UserName