قرآن
توسط : shokry1344
 
به نام خدا
حضرت علي (ع) فرمودند : به درستي كه اين قرآن ظاهري دلپذير و دروني ژرف و عميق دارد و عجايبش پايان ندارد و شگفتي هايش رد پذير نيست و تنها قرآن است كه تاريكي ها را كنار مي زند .
منبع : كتاب قرآن در بيان
 
دوشنبه 17/2/1386 - 2:29
پسندیدم 0
UserName