حفظ قرآن
توسط : nahidjoon

سلام

حافظ قرآن که بدان عمل کند در آخرت با فرشتگان پيغام برنده و نيک رفتار خدا
رفيق است .
اصول کافی ، ج 4 ، ص ( 405 )
 

يکشنبه 16/2/1386 - 23:37
پسندیدم 0
UserName