....

بعد از ماه مبارک رمضان که یکی از دوستانم داشت غیبت می کرد...

اعتراض کردم که غیبت نکن!

در جوابم گفت: چند روز دیگر حال و هوای ماه رمضان از سرت می پرد و دیگر به غیبت های دیگران توجهی نمی کنی!!!

آنروز خیلی عصبانی شده بودم .

اما امروز خیلی شرمنده ام

يکشنبه 16/2/1386 - 23:24
پسندیدم 0
UserName