یک مطلب طنز درباره صرفه جویی مردم
توسط : fn_400

می خواهید آب دریاها یک هفته ای تمام بشه؟

کافی است برای این کار آب دریاها را لوله کشی کنید به خونه ها سپس

اعلام کنید درمصرف آب صرفه جویی کنید! اون وقت می بینید که هر کی

ماشینش را روزی 6 بار می شورد بطوری که کوچکترین لکه ای بر

روی ماشین اونمی توانید پیداکنید!!!

حیاط روهم که سالی یک بار نمی شورن دقیقه ای بیست بار می شوره بطوری که حیاط همانند استخر می شود.

و تا چهار چهارراه نزدیک خونش را آبپاشی می کنه.

(((((شک نکن که یک هفته نشده آب دریاها که سهله آب اقیانوس ها هم

تمام می شه)))))  موفق باشید

يکشنبه 16/2/1386 - 20:7
پسندیدم 0
UserName