سعادت مرد
توسط : z1e3i6n2

از سعادت مرد مسلمان آن است که زن صالحه و خانه ی وسیع و مرکب راهوار و فرزند صالح داشته باشد

پیامبر اعظم

يکشنبه 16/2/1386 - 18:14
پسندیدم 0
UserName