اوج زندگی
توسط : paiesan
 

همواره به خاطر بياور که در اوجي معين ديگر ابري نيست. اگر زندگيت ابري است به اين دليل است که روحت آن قدر که بايد بالا نرفته است. مارک فيشر

يکشنبه 16/2/1386 - 17:3
پسندیدم 0
UserName