سرويس صوتي جديد گوگل
توسط : hqajargir

 

گوگل بدون سروصدا ‌سرويس آزمايشي جديدي را ايجاد کرده است که مردم را قادر مي‌سازد به جستجو درباره فعاليت‌هاي اقتصادي محلي توسط تلفن بپردازند و درباره اين سرويس جديد تبليغات يا خبري را منتشر نکرده است.
 

 

البته اين سرويس تنها در آمريکا در دسترس است.

مردم آمريکا براي اتصال به آن بايستي شماره 4411-466-800-1را بگيرند و بوسيله نام يا زمينه کاري شرکت‌هاي مورد نظر به جستجو بپردازند سپس به رايگان به شرکت مزبور وصل شوند. کاربران حتي مي‌توانند نتيجه جستجوي خود را از طريق SMS دريافت کنند. مايکروسافت نيز سرويسي اين چنيني به نام Tellme در ماه گذشته به راه انداخت.

يکشنبه 16/2/1386 - 16:12
پسندیدم 0
UserName