ویلیام تن
توسط : یاكریم


ویلیام تن : عجله مباح نیست مگر در سه کار : یکی آنکه دختر به شوهر رود ، دوم آنکه میت را زود دفن کنند ، و سوم آنکه طعام زود پیش مهمان برند .

يکشنبه 16/2/1386 - 15:43
پسندیدم 0
UserName