منظره ی هولناک قیامت
توسط : سیدحسنی

بسم الله الرحمن الرحیم

اسرافیل علیه السلام صور در دهان دارد منتظر است تا هروقت حکم از جانب الله برسد در آن

بدمد از دمیدن اسرافیل در صور تمام عالم زیر و رو می شود در مخلوقات یه جور بی قراری عجیب و

غریبی پیدا می شود حضرت اسرافیل دوباره در آن صور خواهد دمید تمام عالم فنا میشه جز چند فرشته

هیچ مخلوقی باقی نمی مونه خداون به ملک الموت حضرت عزرائیل می فرماید:کدام یک ازمخلوقات

باقی است ؟ملک الموت میگه :جبرائیل . میکائیل . اسرافیل . حاملین عرش ومن .سپس به ملک الموت

حکم میشه که روح آنها را هم قبض کن چنانچه روح همه ی آنها را قبض می کند و جز ملک الموت هیچ

مخلوقی باقی نمیمونه خداوند به ملک الموت می فرماید:حال چه کسی باقی است؟عرض خواهند کرد

جز شما فقط من باقی موندم .بعد حکم میشه که جدا از من همه باید فنا بشن و تو هم بمیر. چنان

درمیان بهشت و جهنم عزرائیل روح خود را قبض خواهد کرد و چنان فریادی سر میدهد که اگر آن وقت

مخلوقات زنده می بودند از شدت فریادش همه می مردند.اونوقت حضرت عزراویل میگه که :اگه من

می دونستم وقت مردن اینقدر دردناک و رنج آوره روح مومنان رو به آرومی قبض می کردم.جز الله

هیشکی باقی نمی مونه و نخواهد ماند آنگاه خداون می فرماید:پادشاهان.شاهزادگان کجا هستند؟

ظالمان کجا رفته اند؟بر سر اولاد آنها چه آمده ؟آن مردمی که به من کفر می ورزیدند کجایند؟

و لمن الملک الیوم؟امروز حکومت در دست کیست؟در حالی که تمام عالم نابود شده چه کسی جواب

خواهد داد ؟ و بدین خاطر خود اللهمی فرمایند:ولله الواحد القهار؟امروز حکومت فقط شایان و متعلق

به الله است که در ذات یکتا و در صفات بی همتا و صاحب قهر و غضب است. بعد از آسمان آبی

می بارد و جسم مردم مانند نباتات از زمین خارج می گردد.مجدداالله اسرافیل . جبرائیل و میکائیل

را زنده می کند اسرافیل علیه السلام برای بار سوم در صور می دمد که تمام مخلوقات زنده می شوند

(قبل از همه حضرت رسول اقدس(ص) زنده خواهند شد)تمام مردم برهنه خواند بود و در یک میدان عظیم

الشان جمع خواهند شد .خداوند به طور کلی به طرف مردم توجه نمی فرماید و برای آنها دستوری صادر

نمی فرمایند مخلوقها آنقدر گریه می کنند که اشک چشمهایشان پایان می پذیرد و بجای آن خون از

چشمها سرازیر می شود آن قدر عرق خواهند کرد که عرق بعضی ها تا دهان نیز خواهد بود . در همین

دوران مردم برای سفارش شروع شدن حساب نزد انبیا ء علیه السلام خواهند رفت.بعد از انکار انبیا ء

در آخر همگی نزد حضرت رسول اکرم محمد (ص)خواهند رفت و ایشان شفاعت خواهند نمود

آنگا ه حساب و کتاب شروع می شود

فرشته ها صف بندی کرده و بلند خواهند شد .به انسانها گفته می شود اعمال همه در صحیفه ها درج

است هرکس اعمال خود را در صحیفه خود بیند شکر اللهرا ادا کند و در کارنامه ی هرکس اعمال بد

قید شده باشد او خود را ملامت می کند

 

جدا از انسانها و جن ها .ضمن وصول حقوق وبدله ی سایر جانداران از یکدیگر آنها را نابود ساخته و به

فنا می سپارند.حساب رسی انسانها و جن ها شروع می شود حق مظلوم از ظالم گرفته می شود

جریمه آنجا پول نیست بلکه نیکی های ظالم به مظلوم داده می شود (اگر ظالم خوبی کرده باشه اونو

به اسم مظلوم ثبت می کنن)و هنگام تمام شدن نیکی ها اگر حقی بر گردن ظالم باقی باشد گناه های

مظلوم بر سر و گردن ظالم می گذارند .

چنان روز سختی خواهد بود که فرشته های مقرب.انبیا ء و شهداء برای نجات خود نگران می شوند

در بارهی چگونگی استعمال عمر . جوانی . کسب و خرج مال و عمل به علم از همه سوال می شود

انسان در تلاش یک نیکی نزد پدر . مادر . بچه ها . همسر و ... می رود لیکن ناکام و مایوس بر می گردد

از حضرت انس روایت شده است که یکبار جبرائیل علیه السلام درحالی که در خدمت رسول اقدس

(ص)حاضر شد که از ترس رنگ چهره اش متغیر شده بود که قبل از آن هرگز با این حالت نیامده بود

حضرت رسول اکرم (ص) فر مودند:جبرائیل امروز چه شده است؟چرا رنگ چهره ی شما تغییر کرده؟

عرض کرد:امروز چنان حالاتی از جهنم دیده ام و آمده ام که اگر هر کس بر آن یقین کند او آرامش و سکون

حاصل نمی کند تا انگاه که از مبتلا شدن بهآن خود را حفاظت نکند.

پیامبر گرامی فرمودند:جبرائیل کم و بیش برای ما نیز بیان کنید.عرض کرد:خیلی خوب گوش کنید:

اللهجهنم را پیدا کردند تا هزار سال آتش بر افروختند تا آنجائیکه سرخ شد آنگاه هزار سال دیگر

آتش را شعله ور ساختند تا آنجائیکه سفید گردید . پس از آن تا هزار سال دیگر آتش دوزخ را ملتهب

ساختند تا آنجائیکه آتش آن سیاه شد . رنگ فعلی شعله های دوزخ سیاه است قسم به خداوند اگر به

اندازه ی سوراخ سوزن جهنم را باز کنند تمام عالم آتش می گیرد و خاک می شود.اگر لباسی از لباس

دوزخی ها را بین زمین و آسمان آویزان کنند از بد بویی و سوزش آن مردن تمام عالم فراهم می شود

در قرآن که تذکره سلاسل آمده اگر یکی از زنجیر های آن بر کوهی گذاشته شود آن کوه ذوب شده و

زنجیر تا تحت الثری خواهد رفت اگر کسی در مشرق در جهنم عذاب داده شود از سوزش و آزار وی لرزه

بر اندام کسانی خواهد افتاد که در مغرب سکونت دارند . عذاب جهنم بسیار دردناک و گودی آن بی انتها.

زیور آن از آّهن و آبش چرک جوشیده شده است و لباس اهل جهنم از آتش است

جهنم  هفت دروازه دارد . از هر دروازه عبور زن و مرد معلوم است رسول الله (ص) سوال فرمودند:

آیا دروازه های آن مانند دروازه ها و مکانهای این دنیاست؟

عرض کرد:نخیر بلکه پایین و بالای آن باز است مسافت میان دو دروازه هفتاد سال است هر دروازه از

دروازه ی دیگری هفتاد برابر گرمتر است دشمنان اللهرا دستگیر کرده به طرف دروازه ها می برند

هنگامیکه به دروازه ها خواهند رسید استقبال انها را با طوق و زنجیر می کنند  زنجیر را از دهان داخل

کرده و از مقعد بیرون می آورند همچنین پاهایشان را هم می بندند همرا ه هریک شیطان او نیز خواهد

بود در عین حال که روی و پیشانی آنها را بر زمین می کشند فرشته ها با چکشهای آهنی می زنند

و آنها را به جهنم پرت می کنند و هرگاه از ترس عذاب اراده خروج  از جهنم را بکنند باز بدانجا انداخته

می شوند .

حضرت رسول اکرم(ص)سوال کردند:در آن دروازه ها چه کسانی خواهند بود ؟

عرض کرد:در پایین ترین دروازه و طبقه ی جهنم  منافقین . اصحاب مائده و فرعونیها خواهند بود که نام

آن درجه هاویه است در طبقه ی دوم که نامش جحیم است مشرکین خواهند بود  در طبقه ی سوم

در سقر صابئین (بی دین ها - ستاره پرستها)و در طبقه ی چهارم ابلیس و تابعه دارانش خواهند بود

که لظی نام دارد در طبقه ی پنجم که حطمه نام دارد یهود و در طبقه ی ششم نصاری خواهند بود که

سعیر نام دارد بعد از آن جبرائیل (ع) خاموش شد.

حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:چرا خاموش شدیدر دروازه ی هفتم چه کسانیخواهند بود؟

جبرائیل علیه السلام با شرم به سختی گفت:آن دسته از امت شما در آن خواهند بود که گناه کبیره

کرده اند و بدون توبه بمیرند

يکشنبه 16/2/1386 - 15:42
پسندیدم 1
UserName