دين داران سرگردان
توسط : یاكریم
حضرت باقر (ع) : هر که دینداری خدا کند در حالی که خود را در آن به رنج اندازد ولی امام منصوب از طرف خدا برای او نباشد , تلاش او پذیرفته نیست و گمراه و سرگردان است و خداوند کردار او را بد می شمارد .

 

يکشنبه 16/2/1386 - 15:32
پسندیدم 0
UserName