هرگز نتوانی
توسط : morteza_1362

هرگز نتوانی که از من دور بمانی ،

 چون در دل خود عکس تو را قاب گرفتم

يکشنبه 16/2/1386 - 15:28
پسندیدم 0
UserName