كلام معصوم
توسط : یاكریم

پیامبر اکرم (ص) :

 هر کس منکر قائم از فرزندانم شود مرا منکر شده است .

يکشنبه 16/2/1386 - 15:25
پسندیدم 0
UserName