خیلی چیزهایی که گفته نشد2
توسط : سیدحسنی

میز و صندلی

  زندگی شخصی آقا از سادگی و سلامت خاصی برخوردار است. این سادگی به زندگی  نزدیکان ایشان نیز سرایت کرده است. آقا و فرزندانش اهل تجملات نیستند. همین اعتقاد  آنان را از سوء استفاده از مقام و موقعیت بازداشته است. من این سادگی را در منزل ایشان به تماشا نشستم. روزی معظم لَه مرا به کتابخانه خود دعوت کردند، من درآن جا یک میز ساده و قدیمی دیدم. در کنار میز نیز یک صندلی کهنه بود. آن میز وصندلی مربوط به قبل از انقلاب بود. مقام معظم رهبری در کتابخانه ی ساده ی خود هنوز از همان میز و صندلی استفاده می کنند. (آیت الله سیدمحمودهاشمی شاهرودی)

کاشکی بقیه مسولین هم چنین زندگی میکردن چیزی که مهم است ساده زیستی است نزد خدا ارزش یک مسول همیشه باید مثل فقیرترین فرد جامعه زندگی کنه تا درد مردم رو ببینه مثل امیرالمومنین علی (ع)

يکشنبه 16/2/1386 - 15:19
پسندیدم 0
UserName