خیلی چیزهایی که گفته نشد1
توسط : سیدحسنی

گوشت کوپنی

مصرف گوشت خانه ی آیت الله خامنه ای در زمان ریاست جمهوری تنها از طریق کوپن بود.ایشان درآن زمان به من فرمودند: «من تاکنون غیرازهمان گوشت کوپنی که به همه مردم داده می شود گوشت دیگری از بازار نخریده ام.» امروز هم زندگی ایشان مثل زندگی مردم محروم ومستضعف است. (آیت الله مصباح یزدی)

کاشکی بقیه مسولین هم چنین زندگی میکردن چیزی که مهم است ساده زیستی است یک مسول همیشه باید مثل فقیرترین فرد جامعه زندگی کنه تا درد مردم رو ببینه مثل امیرالمومنین علی (ع)

يکشنبه 16/2/1386 - 15:4
پسندیدم 0
UserName