كالري كمتر، عمر بيشتر!
با كاهش 30 تا 40 درصدي مصرف كالري مي‌توان طولاني‌تر عمر كرد.به نقل از پايگاه خبري رويترز محققان امريكايي اعلام كرده‌اند ژن كاهش مصرف كالري در انسان را كشف كرده‌اند، اين ژن فافور نام دارد و در بدن تمامي جانوران و انسانها وجود دارد.
اين گزارش حاكيست؛ محققان با تحريك اين ژن در كرمها متوجه شدند ديگر نيازي به رژيم غذايي براي افزايش عمر نيست.
يادآور مي‌شود؛ محققان اميدوارند مشابه اين كار را در انسان انجام دهند و استفاده از رژيم غذايي براي كاهش جذب كالري را محدود كنند.
يکشنبه 16/2/1386 - 14:58
پسندیدم 0
UserName