برای خنثی کردن بوی سیگار ( البته اگر خدایی نکرده پدران سیگاری دارید)
توسط : fn_400

برای خنثی کردن بوی سیگار می توانید شمع روشن کنید یا در ظرف کوچکی  مقداری سرکه ریخته و آن را در گوشه از اتاق بگذارید

قسمت لطیفه ...................................................................

زحل

چرا ستاره زحل حمام نمی ره؟؟

آخه می ترسه ((زنگ))بزنه

يکشنبه 16/2/1386 - 14:58
پسندیدم 0
UserName