فيل و لباس خواب
توسط : یاكریم

اگه یه فیل لباس خواب آبی بپوشه بهش چی می گن؟

میگن:هه هه هه!این فیله لباس خوابه آبی پوشیده !

حالا اگه صورتی بپوشه چی بهش می گن ؟

میگن:چقدر لباس خوابه صورتی بهت میاد.

حالا اگه لباس خوابه سفید بپوشه بهش چی می گن؟

میگن اینم خوبه ولی صورتی بهت بیشتر میومد..!

اما اگه لباس خوابه سبز بپوشه چی می گن بهش؟

می گن:   اه ه ه ه.   برو بخواب دیگه.  چقدر لباس خواب عوض می کنی

يکشنبه 16/2/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName