سخن دوست

لقمان:

 اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست.

يکشنبه 16/2/1386 - 14:52
پسندیدم 0
UserName