كجايي آقا
توسط : یاكریم

 

 

شب سوم

 

اين المُضطر الذي يُجاب اذا دَعا

كجاست آن مضطري كه هر گاه دست به دعا بردارد ميوه ي اجابت مي چيند ؟

يکشنبه 16/2/1386 - 13:15
پسندیدم 0
UserName