اميد هاي آسماني
توسط : یاكریم

 

هرچه از زمين مايوس تر شويد

 اميدهاي آسماني

پشت پنجره هايتان بيشتر لبخند خواهد زد.

يکشنبه 16/2/1386 - 13:4
پسندیدم 0
UserName