شيطان فاصله ميگيرد
توسط : shokry1344
به نام خدا
                                                                                      
پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلّم :
 
نماز چهره شيطان را سياه كند ،
 
و صدقه دادن پشت او را بشكند ،
 
و دوستي در راه خدا ريشه او را مي شكند ،
 
ووقتي چنين كرديد از شما
 
به فاصله شرق و غرب دوري كند .
 
كنز العمال ، ج 7 ، ص 284، ح 18893
 
يکشنبه 16/2/1386 - 12:52
پسندیدم 0
UserName