عوامل شکست
توسط : yabasir
آيا هنگامى كه مصيبتى به شما (در ميدان جنگ احد) رسيد در حاليكه دو برابر آن را ((بر دشمن در ميدان جنگ بدر)) وارد ساخته بوديد گفتيد(( اين مصيبت از كجاست ))؟! بگو:(( از ناحيه خود شماست (كه در ميدان جنگ احد،) با دستور پيامبر مخالفت كرديد)! خداوند بر هر چيزى قادر است (و چنانچه روش خود را اصلاح كنيد در آينده به شما پيروزى مى كند.)
سوره آل عمران آیه 165
يکشنبه 16/2/1386 - 11:55
پسندیدم 0
UserName