آدمی
توسط : mana_gh
 

زندگی را دوست دارم هرچند که بی وفاست 

                  روزگار را دوست دارم هر چند که بی رحم است

آدمی هموار در میان شعله بزرگ زندگی سرگردان است

                  به دنبال دست آویزی برای پناه بردن بدان است
يکشنبه 16/2/1386 - 11:19
پسندیدم 0
UserName