دلائل بر کفر و ارتداد يزيد

 

دلائل بر کفر و ارتداد يزيد بسيار واضح و آشکار است چنانچه در کلمات خود پيوسته نظماً و نثراً کفريات باطني را ظاهر مي ساخت مخصوصاً در اشعار خمريه اش دلائل واضحي بدست است که گفته :
شميســة کــرم برجها قعردنها
فمشرقها السـاقي و مغربها فمي
فان حرمت يوماً علي دين احمد
فخذها علي دين المسيح بن مريم
خلاصي معني آنکه مي گويند شراب انگور از مشرق دست ساقي طالع مي گردد و در مغرب دهان من غروب مي نمايد و اگر شراب در دين محمد (ص) حرام است بگير او را بر دين مسيح بن مريم يعني پيروي از دين مسيح بنما و نيز گويد:
اقول لصحب صمت الکاس شملهم
و داعي صبابات الهوي يتـرنم
خــذوا بنصـيب من نـعـيـم و لــذة
فکل و ان طال المدي يتصرم
در اين اشعار مي رساند که هر چه هست همين دنيا است غير از اين عالم عالمي نيست پس بايد دست از لذت و نعيم اين عالم برنداشت.
اينها اشعاري است که در ديوان او ثبت است و ابوالفرج ابن جوزي در کتاب الرد علي المتعصب العنيد شهادت به او داده و از جمله اشعاري که دلالت بر کفر و زندقه و الحاد او دارد اشعاري است که سبط ابن جوزي در تذکره و جدش ابوالفرج مفصلاً نقل نموده اند که در مطلع آن گويد:
علية هاتي ناوليني و ترنمي حديثک اني لا احب التناجيا
جواز علماء اهل سنت بر لعن يزيد پليد: اکثر علماء شما آن زنديق ملعون را کافر دانسته اند حتي امام احمد حنبل (امام الحنابله) و بسياري از اکابر علماء شما تجويز لعن بر او نموده اند و مخصوصاً عبدالرحمن ابوالفرج ابن جوزي کتاب مستقلي در اين باب نوشته موسوم به (کتاب الرد علي المتعصب العنيد المانع عن لعن يزيد لعنه الله) و ابوالعلاء معري در اين باب گفته است:

اري الايام تفعـل کل نکير
فما انا في العجايب مستزيد

اليس قريشکم قتلت حسينا
و کان علي خلافتــکم يزيد
ما حصل معني آنکه روزگار بر ضد توحيد و اهل توحيد نقشه هاي ابليسي مي کشد و اين گونه رلهاي بازيگر دنيا سبب استعجاب من است چرا که ذاتي دنيا مکر و حيله بازيست دليل بر مدعا کشته شدن حسين (ع) به دست قريش و زمام اختيار امور و خلافت به دست يزيد (عليه اللعنة) دادن است.
فقط عده اي از متعصبين علماي شما از قبيل غزالي طرفداري از يزيد نموده و عذرهاي غير موجه مضحک براي تبرئه آن ملعون تراشيده اند.
در حالتي که عموم علماي خودتان عمليات کفرآميز و رفتار ظالماني او را مشروحاً ذکر نموده اند. که ظاهراً به عنوان خلافت بر مسند رياست مسلمين بر قرار ولي عملاً جديت مي نمود بساط دين و توحيد را بر چيند منکرات را به عنوان معروف عمل مي کرد.
چنانچه دميري در حيات الحيوان و مسعودي در مروج الذهب نوشته اند ميمونهاي زيادي داشت که لباسهاي حرير و زيبا بر آنها پوشانيده طلا به گردن آنها نموده سوار بر اسبها مي نمود.
و همچنين سگهاي بسياري طوق بگردن داشت که با دست خود آنها را شست و شو مي داد و با جام طلا به آنها آب مي داد و سپس نيم خوردي آنها را خودش مي خورد و در اثر اعتياد به مشروبات الکلي پيوسته مست و مخمور بود. و مسعودي در جلد دوم مروج الذهب گويد سيرت يزيد سيرت فرعوني بود بلکه فرعون در رعيت داري اعدل از يزيد بود و سلطنت او ننگ بزرگي در اسلام شد زيرا مثالب بسياري براي او مي باشد از شرب خمر و کشتن پسر پيغمبر و لعن نمودن وصي پيغمبر (علي بن ابي طالب) و آتش زدن و خراب نمودن خانه خدا (مسجد الحرام) و خونريزي هاي بسيار (مخصوصاً قتل عام اهل مدينه) و فسق و فجور بي شمار و غير آنها که به حساب نيايد مي رساند عدم غفران و آمرزش او را.v موضوع قتل عام مدينه به امر يزيد چه بود متمني است بيان فرمائيد.
عموم مورخين مخصوصاً سبط ابن جوزي در ص 63 تذکره مي نويسد جماعتي از اهل مدينه در سنه شصت و دو رفتند به شام وقتي از فجايع اعمال و کفريات يزيد با خبر شدند بر گشتند به مدينه بيعت او را شکستند و علناً او را لعن مي نمودند و عامل او عثمان بن محمد بن ابي سفيان را بيرون نمودند عبدالله بن حنظله (غسيل الملائکه) گفت اي مردم ما از شام بيرون نيامده و خروج بر يزيد ننموديم مگر آنه ديديم هو رجل لادين ينکح الامهات و البنات و الاخوات و يشرب الخمر و يدع الصلوة ويقتل اولاد النبيين.
چون اين خبر به يزيد رسيد مسلم بن عقبه را با لشکر کثيري از اهل شام براي سرکوبي اهل مدينه فرستاد سه شبانه روز اهل مدينه را قتل عام نمودند ابن جوزي و مسعودي و ديگران مي نويسند آن قدر کشتند که خون در کوچه ها جاري و خاض الناس في الدماء حتي وصلت الدماء قبر رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم امتلات الروضة و المسجد.
هتفصد نفر از رجال محترم و وجوه اشراف قريش و انصار و مهاجرين را کشتند و ده هزار نفر از عامي مسلمين به قتل رسيدند و راجع به هتک حرمت و نواميس مسلمين دعا گو خجالت مي کشم به عرضتان برسانم همين قدر اکتفا مي نمايم به يکي از عبارتهاي ص 163 تذکره ابن جوزي که از ابوالحسن مدائني نقل مي نمايد که ولدت الف امرأة بعد الحرة من غير زوج.

يکشنبه 16/2/1386 - 10:50
پسندیدم 0
UserName