مجرد ها بخونند
توسط : بر ز خ
سلام

امام صادق(ع):

دو ركعت نماز مرد همسر دار از هفتاد ركعت نماز مرد بي همسر برتر است.

 

يکشنبه 16/2/1386 - 10:27
پسندیدم 0
UserName