باید کاری کرد!
توسط : morteza_1362

تو این شبای خط خطی

ستاره های پاکتی

گم شدن و نیست توی راه

فانوسک رفاتی

به هر کی می خوای دل بدی

دل میکنه به راحتی

دنیا چه آلوده شده

به سم بی صداقتی

پاهای عشق و عاشقی

تاول زده بگی نگی

انگار تموم زندگی

گرفته بوی کهنگی

باید با دنیا کاری کرد

بیشتر از اینها نشه بد

به پای عشق و عاشقی

مرحم دلدادگی زد

باید دوباره تازه شد

توی هوای رابطه

باید دوباره خط کشید

رو هر چی رسم غلطه

يکشنبه 16/2/1386 - 10:26
پسندیدم 0
UserName