شيخ بهاءالدين(شيخ بهايي)
توسط : یاكریم

شيخ بهاءالدين

"جبل العامل" ديروز، لبنان امروز، از سرزمين هاي معروف شيعه است كه بزرگ عالمان، بزرگ مجاهداني سترگ، از آن ديار برخاسته اند. شيعيان جبل العامل نقشي عظيم در گسترش تفكرات اسلامي در سراسر جهان به ويژه سرزمين ايران داشته اند. مي گويند، ابوذر غفاري صحابي معروف و انقلابي پيامبر اكرم (ص)، نخستين كسي است كه در روزگار تبعيد خويش به شام، بذر تشيع را در ديار لبنان پاشيد و زمينه محبّت و علاقه به امام علي (ع) و خاندان نبوت را در عصر حكومت معاويه، در بخشي وسيع از تبعيد گاه خويش، فراهم نمود. تلاش هاي ابوذر سرانجام در خطّه جبل عامل، به ثمر نشست و گروه كثيري از مسلمانان را با انديشه هاي اصيل اسلامي آشنا كرد. در پرتو نورافشاني هاي ابوذر، منطقه  لبنان و بخشي از سوريه و فلسطين و اردن از پايگاه هاي مستحكم پاسداران انديشه علوي و حاميان شيعه و طرفداران اهل بيت پيامبر(ص) شد و اين موضوع در طول تاريخ ادامه يافت. "بعلبك"، يكي از كهن ترين شهرهاي سرزمين لبنان است و "جبع" روستايي كوچك، كه به علت ظهور مرداني بزرگ در آن، شهرت فراوان دارد.

قهرمان عالم شيعه، در اين روستا پاي به جهان گذاشت، زمان تولد او، روز چهارشنبه بود، سوم ماه ذيحجه؛ آن روز خورشيد آسمان بعلبك، اشعّه ي پرفروغ خويش را اندك اندك جمع مي كرد. نهصد و پنجاه و سه سال از هجرت پيام آور بزرگ اسلام مي گذشت، روستاي جبع شاهد شور و شادي فراوان در خانه يكي از اهالي بود. خانه "عزالدّين حسين"غرق سرور و خوشحالي و آمد و شد بود. خويشان و بستگان براي ديدن نوزاد و گفتن تبريك به خانه اين عالم با اخلاص و بزرگوار آمدند، پدر از تولد فرزند و سلامتي وي خوشحال بود و خدا را سپاس مي گفت.

كودكي كه آن روز در روستاي جبع به دنيا آمد بعدها نقشي بزرگ در تاريخ مشرق زمين ايفا كرد. كودكي كه از آغاز، آينده درخشان، از سيماي تابناك و زيبايش پيدا بود. پدر، به خاطر علاقه فراواني كه به پيامبر خدا حضرت محمّد (ص) داشت نام نوزاد را محمّد گذاشت. گويا با انتخاب اين نام، رسالتي سنگين بر دوش كودك قرار گرفت، كه بايد آيين محمدي(ص) را در جهان گسترش بخشد، و راه و رسم پيامبر اسلام را در جامعه زنده كند. محمّد روزگار كودكي را در دامان مادري مهربان و پارسا و پدري با ايمان و پر تلاش سپري كرد و با آداب مسلماني و قرائت قرآن و احاديث پيامبر و امامان شيعه آشنا شد، و علاقه به پيامبران و پيشوايان اسلام در اعماق وجودش ريشه دوانيد. او با صفاي كودكي، نماز و ديگر وظايف ديني را انجام مي داد، اما آينده اي تاريخ ساز در انتظار گام هاي بلند اين كودك بود...

يکشنبه 16/2/1386 - 10:6
پسندیدم 0
UserName