سعيد نفيسي
توسط : یاكریم
سعيد نفيسي فرزند علي‌اكبر ناظم الاطباء (صاحب فر نودساد نفيسي) درسال 1274 هـ .ش. متولد و در آبان ماه سال 1345 به بيماري ريوي در سن 71 سالگي درگذشت. تحصيلات متوسطه را در ايران باتمام رسانيد و براي تكميل معلومات به اروپا رفت و پس از بازگشت اندك مدتي به خدمات اداري دولتي اشتغال ورزيد و از سال 1308 هـ .ش. صرفا بكارهاي فرهنگي و تدريس در مدارس عاليه پرداخت.
بيش از 200 كتاب توسط وي تأليف و يا متن‌هاي قديم تحشيه و تصحيح شده است. ازجمله آثار اوست: يادگار نادر، احوال خواجوي كرماني،‌ احوال افضل‌الدين كرماني، اشعار رودكي، شرح حال خيام، شيخ زاهد گيلاني، يزدگرد سوم، فرنگيس و فرهنگ،‌ لغتنامه فارسي ـ فرانسه، مجموعه‌هاي داستان تحت عنوانهاي «ماه نخشب» و «ستارگان سياه»، نيمه راه بهشت، تاريخ اجتماعي ايران، تمدن ساساني و غيره غيره، و صدها مقاله در موضوعهاي گوناگون در جرايد و مجلات ايران. سعيد نفيسي شعر هم مي‌گفته ولي بيشتر نثر فصيح و روان و شيواي وي مشهور است.
نفيسي اديبي ارجمند و پركار و خيرخواه و استادي بي‌غرض و دلسوز و مردي ميهن‌دوست بود.

مطالعه ي ترجمه اي از وي

منبع: كتاب رهنمون، انتشارات اوسان - شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي
انتشار: انيماتورهاي ايران

يکشنبه 16/2/1386 - 9:44
پسندیدم 0
UserName