جرج جرداق(مسیحی)درمورد امام حسین(ع) میگوید:
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
معناي حسين(ع)درنظر انديشمندان جهان
به فداي لب عطشان حسين
***
جرج جرداق(مسيحي)
فرق علي(ع) با معاويه اين است كه اصحاب معاويه فريفته
جاه و زر وزور .مقام ومنصب بودند.ولي ياران امام علي(ع)
فريفته اخلاق و فضيلت و كرامت او شدند و نمونه آن در
اصخاب فرزندانش پديدار بودكه وقتي يزيدمردم راتشويق
به قتل امام حسين(ع)ومامورخونريزي ميكرد.ياران يزيدمي
گفتند:
"كم تهب لنا؟يعني چقدروچه مبلغ ميدهي تااورابكشيم"
اما انصارامام حسين(ع)به او مي گفتند:
"ياحسين نموت معك.ماباتوهستيم وباتو ميميريم"
ازجمله حبيب بن مظاهر.اين پير حافظ قرآن به امام حسين
(ع)در شب عاشورا گفت:
اگرهفتادباركشته شويم.سوزانده شويم وپراكنده شويم و
سپس جمع شويم وازنوزنده شويم باز ميخواهيم در ركاب
توجنگ كنيم و كشته شويم.

يکشنبه 16/2/1386 - 9:32
پسندیدم 0
UserName