چهل حدیث غدیر 6
 

          عید آسمانى
     قال الرضا(ع): حدثنى ابى، عن ابیه(ع) قال:

    ان یوم الغدیر فى السماءاشهر منه فى الارض.

 

              امام رضا(ع) فرمود:

پدرم به نقل از پدرش (امام صادق(ع)) نقل کرد که فرمود:

روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است

مصباح المتهجد: 737.

يکشنبه 16/2/1386 - 9:26
پسندیدم 0
UserName