این هم اثر صدقه !

 

محمد بن مسلم گوید:

با امام باقر عليه السلام در مسجد پيامبر بوديم كه يكى از شرفه هاى مسجد بر سر مردى افتاد اما به او نزد و به پايش خورد، حضرت فرمود:


از او پرسيد امروز چه كرده است ؟

وقتى از او سوال كردند گفت : در ميان راه مقدارى خرما به سائلى صدقه دادم ،

حضرت فرمود: خداوند به خاطر آن صدقه ، بلا را از تو دور كرد.


يکشنبه 16/2/1386 - 9:25
پسندیدم 0
UserName