بلاهای تازه!

 

امام رضا عليه السلام فرمود:

هر گاه بندگان گناهان تازه اختراع كنند، خداوند نيز بلاهائى تازه كه سابقه نداشته و نمى شناختند، بر آنها ايجاد مى كند.

 

يکشنبه 16/2/1386 - 9:22
پسندیدم 0
UserName