خصوصيات يهود در قرآن
 

 

                          کشتن انبياء و اهانت به پيامبران

در قرآن به طور مکرر بر اين موضوع تاکيد مي شود که يهوديان عده  کثيري از انبياء الهي را به ناحق کشتند و عده اي ديگر را تکذيب کردند.

در آيه(87 و 88 )سوره بقره خداوند اينچنين ميفرمايد : آيا هر پيامبري که از جانب خدا اوامري را بر خلاف هواي نفس شما آورد از حکمش سر پيچيده و از راه حسد گروهي را تکذيب مي کنيد و جمعي را به قتل مي رسانيد . آن گروه گمراه به تمسخر به پيامبران گفتند : دلهاي ما در حجاب غفلت است . چيزي از سخنان شما نمي فهمد. چنين نيست . بلکه خدا بر آنها لعن و غضب فرمود زيرا کافر شدند و در ميان آنان اهل ايمان بسيار اندک بود. و در تورات خود يهود صفات ناروا و اعمال زشت را به پيامبران نسبت مي دهند كه نص تحريف شده تورات است و به عنوان سندي قابل استناد !

 
يکشنبه 16/2/1386 - 9:4
پسندیدم 0
UserName