عشق را از انار بياموز
توسط : maryam_raha
 

عشق را از انار بياموز

كه هميشه لبخند بر لب دارد

 ولي دلي پراز خون!

يکشنبه 16/2/1386 - 9:1
پسندیدم 0
UserName