تاریکی و سکوت شب زیباست به شرط آنکه..
توسط : maryam_raha
 

 تاریکی و سکوت شب زیباست

 به شرط آنکه

 در آن تاریکی ، روشن فکر کنی.

يکشنبه 16/2/1386 - 8:59
پسندیدم 0
UserName