مرده ÷رستی
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
مرده پرستي؟
برگرفته از: مكتب اسلام
بيا تا قدر يكديگر بدانيم
كه تا ناگه زهمديگر ندانيم
غرضها تيره دارد دوستي را
عرضها را چرا از دل نرانيم؟
گهي خوشدل شوي از من كه ميرم
چرا مرده پرست و خصم جانيم؟
چو بعداز مرگ خواهي آشتي كرد
همه عمر از غمت در امتحانيم
چو بر گورم بخواهي بوسه دادن
رخم رابوسه ده اكنون بمانيم
                                             .
وبلاگ معلم

يکشنبه 16/2/1386 - 8:35
پسندیدم 0
UserName