مهربانی بر والدین
 

 

ای مردم!

 بر والدین خود مهربان باشید

 ولی از بدی‌های آنان ناراحت نشوید.
يکشنبه 16/2/1386 - 7:47
پسندیدم 0
UserName